Vision, mission, værdier og strategi

Hvad bruger virksomheder deres penge på? Coke og prostituerede til hele kontoret hver fredag? Det er på tide at virksomheder bliver transparente så ALLE ved hvad deres penge støtter når de køber et produkt.


I Braa-Publishing leder vi ved eksempel. Derfor præsenterer jeg, Stefan Braarup Hansen - ejer af Braa-Publishing, i videoen: Braa-Publishings; vision, missioner, værdier og strategier + den økonomiske fordeling som følge af samarbejdsaftalen mellem min illustrator og jeg i forhold til vores første projekt: 'To tragedier og en komedie'.

Vision


Braa-Publishing vil forandre verden gennem kunst i gadehøjde ved at blive en anerkendt kulturinstitution i Norden.

Mission


- Salg af 1.000 e-bøger (i alt) i slutningen af tredje kvartal (slut september).


- Salg af ’To tragedier og en komedies’ illustrationer i juli.


- Klarhed over muligheden for fysisk bog og lydbog i slutningen af andet kvartal.


Fordeling af indtægter fra: ’To tragedier og en komedie’ (Samarbejdsaftalen):


- 30 % til Stefan (Personligt brug; husleje, frugt og grønt, danskvand, voksensodavand mm.)


- 30 % til Anders (Personligt brug; husleje, malerpensler, strøm, arbejdssko mm.)


- 40 % til Braa-Publishing – 100 % ejet af Stefan (Disse penge rør aldrig min private konto. Pengene bliver placeret på en firmakonto. Pengene gå til: Reklame, udvidelse af projektet; mulig fysisk bog og lydbog, arbejdsudstyr, services fra professionelle, transportomkostninger mm.)

Værdier


Vores gennemgående princip i værdierne er bæredygtighed. Den nedenstående værdier er dem I kan forvente af Braa-Publishing.


Eksterne værdier; Hvordan Braa-Publishing forholder sig til udefrakommende passive medborgere og aktive deltagere.


- Bæredygtighed i produktion, supply chain og benyttede redskaber i forlængelse af Braa-Publishings aktiviteter; det vil i praksis sige at vi efterstræber grønne løsninger til produktion af bog (materialer og produktionen), illustrationer (materiale og produktion), distribution af disse og aktiviteter tilknyttet Braa-Publishing som reklame etc.


- Alle er ligeværdige; det betyder at alle udefrakommende der deltager aktivt bør have ret og mulighed for at høres i forbindelse med kunstprocesserne og kunstprojekterne. Alle der er interesserede i kunstprojektet og organisationen Braa-Publishing, og som interagerer aktivt, skal have mulighed for at indgå i en ligeværdig dialog med skaberne af det/de værk der bliver publiceret af Braa-Publishing.


Både ekstern og intern værdi:


Transparens; der SKAL være gennemsigtighed i kunstprocesserne i forlængelse af Braa-Publishing og de deltagere der samarbejder i aktiviteter i forlængelse af Braa-Publishing. Viden giver mennesker potentiale for hensigtsmæssig handlen, og derfor efterstræber Braa-Publishing at ALLE skal have adgang til SAMME viden. Det betyder bl.a. at samarbejdsaftaler, beslutninger vedrørende den publicerede kunst og Braa-Publishings strategiske retning bliver gjort offentlig tilgængelig for ALLE via hjemmesiden eller andre platforme.


Intern værdier; Braa-Publishings værdier ved deltagelse i en kunstprocess.


- Ligeværdighed i kunstprocesser; alle deltagere i kunstprocesser SKAL respekteres som aktive deltagere. Den eller dem som primært deltager i et værk SKAL lyttes til og tages seriøst via ligeværdig dialog og beslutningsprocesser. Et led i dette skal ses i forlængelse af transparensen som muliggør hensigtsmæssige dialoger og beslutninger.


- Bæredygtig kommunikation; er måden vi opnår ligeværdighed i kunstprocesser. Dette skal efterstræbes via 1. ærlighed og 2. forventningsafstemninger. Det stammer fra tanken om at der først og fremmest kan være kærlighed i konflikter, og derfor præsenterer enhver konflikt en konstruktiv mulighed for forbedring. Dernæst handler det om at kærlighed ikke er komplet hengivenhed, og derfor SKAL der væres plads til uoverensstemmelser i alt associeret med den respektive kunst. Der skal søges forståelse men ikke nødvendigvis enighed!

Strategier


- Jeg, Stefan, lover kontinuerligt at fremlægge 9 – 12 ugers planer (defineres fremadrettet som; En periodeplan) når igangværende periodeplan slutter. Det er dog vigtigt at pointere at kunstprocessen er levende og organisk hvilket dermed betyder at planerne kan ændres spontant. Med andre ord er de: Iterative og overlappende.


- Billeder og/eller videoer hver uge(Ændret fra: Mindst 1 video hver uge).


 - Live-streamede events.


- Originale kunstværk skabt af talentfulde og kunstneriske individer.


- Kunst i gadehøjde.


- Indhold der fokuserer på personlig vækst.

Definitioner


Definition af aktiv og passiv deltagelse: Aktiv deltagelse er med henblik på en aktiv interaktion i Braa-Publishings regi eller kunst/kunstprocesser relateret til Braa-Publishing. Passiv interaktion kan modsat være; at læse eller på anden måde forholde sig til Braa-Publishing eller kunst/kunstprocesser relateret til Braa-Publishing uden at selv at interagere yderligere.


Definition af deltager i Braa Publishing: Alle individer der ligeværdigt er en aktiv del af aktiviteter i Braa-Publishings regi eller kunst/kunstprocesser relateret til Braa-Publishing.